5 geheimen van high-performers

TTim 9 september 2023 18:56

High-performers zijn individuen die consequent uitstekende resultaten leveren, ongeacht hun vakgebied. Ze hebben een paar geheimen die hen onderscheidt van de rest. Hier zijn de 5 geheimen van high-performers die je kan toepassen in je carrière.

1. Ze stellen heldere, meetbare doelen

High-performers weten precies wat ze willen bereiken. Ze hebben duidelijke, meetbare doelen en ze werken er elke dag aan. Ze maken gebruik van SMART-doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Aanpasbaar, Realistisch, Tijdsgebonden) om hun vooruitgang te meten en aan te passen waar nodig.

2. Ze investeren in continue professionele ontwikkeling

High-performers begrijpen de waarde van levenslang leren. Ze investeren tijd en geld in hun professionele ontwikkeling, hetzij door het volgen van cursussen, het lezen van boeken, het deelnemen aan seminars of door het aangaan van nieuwe uitdagingen op het werk.

3. Ze hebben een positieve mindset

High-performers hebben een positieve mindset. Ze zien problemen als uitdagingen en mogelijkheden voor groei, niet als obstakels. Ze blijven gefocust op hun doelen, zelfs als ze met tegenslagen worden geconfronteerd.

4. Ze omringen zich met andere succesvolle mensen

High-performers begrijpen het belang van netwerken en het opbouwen van sterke relaties. Ze omringen zich met andere succesvolle mensen, die hen kunnen inspireren en uitdagen om beter te doen.

5. Ze hebben een gezonde werk-privébalans

High-performers weten hoe belangrijk het is om een gezonde werk-privébalans te hebben. Ze maken tijd voor ontspanning en recreatie om te voorkomen dat ze uitgebrand raken.

Hier is een eenvoudige tabel die de 5 geheimen van high-performers samenvat:

Geheim Beschrijving
Doelstellingen stellen Ze hebben duidelijke, meetbare doelen en werken er dagelijks aan.
Professionele ontwikkeling Ze investeren tijd en geld in hun persoonlijke en professionele groei.
Positieve mindset Ze blijven gefocust en positief, zelfs in het gezicht van tegenslagen.
Netwerken Ze bouwen relaties op en omringen zich met andere succesvolle mensen.
Werk-privébalans Ze vinden een gezonde balans tussen werk en privé om burn-out te voorkomen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.